Eugeni Garcia

Llicenciat i doctorand en Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Educació i TIC (e-learning) a la Universitat Oberta de Catalunya.

Sóc coordinador pedagògic, dissenyador instruccional i docent a BTC Centre d'Estudis Superiors, centre vinculat a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Faig de professor en diferents Màsters d'aquesta universitat en matèria de gestió d'organitzacions (prevenció de riscos laborals, gestió ambiental i gestió integrada). També coordino el Màster en Training Management de la Universidad Europea de Madrid, en el que imparteixo l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicades a la formació.

Paral·lelament, em dedico a la recerca en els àmbits de la sociologia i l'educació on-line. Sóc investigador associat del Grup d'Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR), de la Universitat Autònoma de Barcelona, on realitzo actualment la meva tesi doctoral.

E-LEARNING

Des de l'any 2000 compagino la comunicació i l'educació on-line, tractant d'aprofitar els múltiples punts en comú entre els dos àmbits. He realitzat tasques diverses a l'entorn de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): disseny web, creació de continguts multimèdia, desenvolupament d'entorns virtuals d'aprenentatge, docència... Toco diferents tecles però sempre amb la mateixa motivació: crear cercles virtuosos entre tecnologia, creativitat i col·laboració en xarxa, amb l’objectiu d’impulsar la millora contínua i la innovació en diversos àmbits: educació, comunicació, gestió…

Comunicació digital

Postgrau en disseny i comunicació multimèdia (UOC). Sóc especialista en el desenvolupament de llocs web basats en els principals gestors de continguts (Wordpress, Joomla...), prioritzant la usabilitat i el disseny orientat a l'usuari.

E-learning

Màster en educació i TIC (UOC). Treballo com a dissenyador instruccional i professor a BTC Centre d’Estudis Superiors, entitat vinculada a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Les meves tasques inclouen el disseny de programes formatius, el desenvolupament d’entorns d’e-learning, la creació de materials didàctics i la docència.

Recerca en e-learning

Investigo com aplicar les TIC i els recursos de la web 2.0 per a la millora de la qualitat i la innovació educativa, centrant-me especialment en els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE).

Sociologia

Presoners de la societat, som alhora els primers col·laboradors de la nostra pròpia captivitat. Paradoxalment, però, la presa de consciència de la situació constitueix el primer pas cap a la llibertat. I aquesta és, en definitiva, la justificació de la sociologia com a disciplina humanística.

~Peter L. Berger

Sóc investigador associat del Grup d'Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) de la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment realitzo la meva tesi doctoral. Es tracta d'un projecte de recerca titulat 'L'experiència del silenci en les velles i noves formes de religiositat', que combina les perspectives de la sociologia de la religió i la del coneixement. Prenent com a referent principal la sociofenomenologia d'autors com Schütz, Berger i Luckmann, analitzo el paper de la comunicació i el llenguatge en els processos de construcció social de la realitat i atribució de sentit en la vida quotidiana. Partint d'aquest marc teòric, em centro en l'estudi de diferents pràctiques i experiències de silenci que es donen actualment en l'esfera religiosa, filosòfica o artística. M'interessa analitzar la dialèctica entre llenguatge i silenci per comprendre com aquests dos elements interaccionen i els efectes que produeixen en la vida de les persones i dels col·lectius.

Altres àrees d'interés en sociologia: epistemologia i metodologia de les ciències socials; sociologia de l'educació; psicosociologia aplicada.

Sala de Reflexió. UPF

'Sala de reflexió'. Espai de silenci creat per Antoni Tàpies a la Universitat Pompeu Fabra.

"Davant dels excessos d’agitació, de dispersió mental i dels innombrables cultes a “realitats falses” als quals estem sotmesos en les societats actuals, m’ha semblat molt oportú contribuir a crear un espai i unes imatges que afavoreixin el recolliment, la concentració i, en definitiva, un millor apropament a la nostra veritable naturalesa".

Antoni Tàpies.

Docència

Sóc professor de diversos màsters de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. També coordino i sóc professor d'un Màster propi de la Universidad Europea de Madrid.
 

eugeni.garcia@gmail.com | T. 646 87 73 35